گزارش تصویری از پاکسازی پوستر کاندیدهای دوره پنجم شورای اسلامی شهر، بلوار کوثر و فاز ۶

https://mahshahr.news/108054کپی شد!
3285