گزارش تصویری از مراسم پیشکسوتان و مرشدان فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای در زورخانه پوریای ولی، بندرماهشهر

مراسم پیشکسوتان و مرشدان فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای در زورخانه پوریای ولی، بندرماهشهر عکاس: فضل الله ترحم

 

https://mahshahr.news/108525کپی شد!
3817