بی توجهی پاشازاده به قانون فدراسیون فوتبال؟

پاشازاده درکنفرانس مطبوعاتی حاضرنشد……
بعدازدیدار تیم های فوتبال شهرداری بندرماهشهر و نساجی مازندران درهفته پنجم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور که منجر به تساوی دو بردو شد، مهدی پاشازاده سرمربی تیم فوتبال نساجی حاضر نشد در نشست خبری شرکت کند.
سرمربی نساجی درحالی که تمامی شرایط از سوی تیم میزبان ،جهت کنفرانس مطبوعاتی حاضر شده بود، پس از اینکه از رختکن خارج شد، با بی توجهی به این موضوع ورزشگاه را ترک کرد.
درهمین راستا چندین بار ناظر بازی ایشان برای حضور در کنفرانس مطبوعاتی بعداز بازی صدا زدند اما مهدی پاشازاده سرمربی نساجی به این موضوع هم توجهی نکرد.
حالا باید دید با توجه به قانون فدراسیون فوتبال در رابطه با اینکه مربیان حتما باید درکنفرانس مطبوعاتی بعداز بازی شرکت کنند و درغیر اینصور جریمه می شوند چه واکنشی را نشان میدهند؟
انتشاردهنده:مهدی چاروسائی

https://mahshahr.news/109464کپی شد!
3208