برگزاری جلسه بررسی مانور منطقه ای شهرداری بندر ماهشهر


معاونت خدمات شهری شهرداری بندر ماهشهر در این اظهار: به منظور رفع مشکلات مناطق مختلف شهر ماهشهر شهرداری بندر ماهشهر، به طور ماهیانه اقدام به مانور منطقه ای مینماید.
داریوش گنجی پور افزود: در این مانور کلیه واحد های شهرداری از جمله خدمات شهری ، فضای سبز ، عمرانی و آسفالت ، تاسیسات ، زیبا سازی و همچنین روابط عمومی به صورت جهادی در رفع مشکلات منطقه تلاش و کوشش مضاعف خواهند داشت

 

https://mahshahr.news/112102کپی شد!
3096