تشریح اقدامات واحد اجرائیات شهرداری بندر ماهشهر

سرپرست شهرداری بندر ماهشهر در تشریح عملکرد واحد اجرائیات این شهرداری طی دو ماه گذشته بیان داشت : در راستای امور محوله واحد اجرائیات ، این واحد طی دو ماه گذشته نسبت به اقدام جمع آوری سد معبر و آزادسازی معابر به۲۳۰ مورد جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر و شهرک های تابعه ۵۱ مورد صدور اخطاریه به متخلفین به ضوابط بهداشتی در شهر ، ۳۰ مورد رفع تصرف در شهرک آیت اله طالقانی و ناحیه صنعتی ، ۲ مورد جلوگیری از انشعابات وحفاریهای غیرمجاز در سطح شهر ۳۲ مورد صورت گرفته است
 حسین صفری افزود: همچنین در اقداماتی دیگر ، به جمع آوری پلاکارد و بنرهای تبلیغاتی بدون مجوز ۶۸ مورد ، ضبط مدارک خودرو داران متخلف سد معبر در شهر ۸ مورد،جلوگیری از احداث مغازه های بدون مجوز ۷ مورد جمع آوری احشام سرگردان در سطح شهر ۱۷ راس ، و دیگر اقدامات انجام گرفته توسط واحد اجرائیات شهرداری بندر ماهشهر که قابل تقدیر است.

 

https://mahshahr.news/112106کپی شد!
2972