مشارکت خانواده بزرگ صنعت پتروشیمی در کمک به زلزله زدگان استان کرمانشاه

خورنا|باقرگل فر:کاروان کمک های همکاران صنعت پتروشیمی در چند مرحله عازم مناطق زلزله زده استان کرمانشاه می شود.

  نخستین محموله کمک های غیر نقدی کارکنان صنعت پتروشیمی آماده ارسال به استان کرمانشاه شد و اقلامی مانند چادر، پتو، مواد غذایی و بهداشتی، بطری آب  و دیگر ملزومات مورد نیاز به مناطق زلزله زده ارسال می شود.
بر اساس این گزارش، کمک های شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، مجتمع های پتروشیمی واقع در ماهشهر نیز آماده ارسال شده است و همکاران پتروشیمی مشارکت فعالی در این زمینه داشته اند.
همچنین بر اساس گزارش ها شرکت های دیگر در مناطق مختلف صنعت پتروشیمی نیز در تهیه و تدارک محموله کمک های انسانی  جهت ارسال به مناطق زلزله زده می باشند.
https://mahshahr.news/112557کپی شد!
3340