پیش از ظهر امروز صورت گرفت؛

ارسال کمک های پتروشیمی مارون به مناطق زلزله زده غرب کشور

پتروشیمی مارون در راستای مساعدت با آسیب دیدگان زلزله ی غرب کشور، کمک های را به آن مناطق ارسال نمود.

شرکت پتروشیمی مارون امروز پنجشنبه اولین محموله خود شامل سه کامیون اقلام مورد نیاز مردم را عازم مناطق زلزله زده غرب کشور نمود.
این کامیون ها اقلامی از قبیل: ۱۵۰ تخته پتو، ۱۲ هزار قوطی کنسرو غذایی، ۲۷۰۰ باکس آب معدنی و اقلامی دیگر را حمل نمودند.

https://mahshahr.news/112649کپی شد!
3229