افتتاح اولین دفتر خدمات الکترونیک قضائی در بندرماهشهر

خورنا|باقرگل فر:اولین دفتر خدمات الکترونیک قضایی دربندرماهشهر با حضور حجاریان معاون قضایی و معاونت آمار و فن آوری اطلاعات استان ، دانشور رئیس دادگستری بندرماهشهر ، محمدی دادستان بندرماهشهر ، واثقی رئیس دادگاه انقلاب بندرماهشهر ، در ناحیه صنعتی بندرماهشهر افتتاح گردید.
حجاریان در گفتگو با خبرنگار خورنا گفت: برنامه داریم در آینده این دفاتر در استان به ۴۰ دفتر برسد که تاکنون ۶ دفتر مجوز تاسیس دفتر را دریافت نمودند ۳ دفتر آن در مرکز استان و یک دفتر در آبادان و یک دفتر در دزفول در حال فعالیت هستند که امروز ششمین دفتر هم بندرماهشهر افتتاح شد امیدوارم با ایجاد این دفاتر کمک زیادی به دادگستری ها شود.
بغلانی رئیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی بندرماهشهر به خبرنگار خورنا گفت:در ایتدا تأسیس این دفتر از تجمع مراجعه کنندگان به دادگستری و دادسرا جلوگیری خواهید کردو سرعت عمل ارائه خدمات به مردم شریف شهریتان می باشد
وی در ادامه گفت:خدماتی که در این دفتر ارائه می شود از جمله پیگیری و ثبت دادخواست و شکوائیه و همچنین ثبت و پیگیری اظهارنامه و ارائه لایحه ، ارائه مدارک و مستندات پرونده قضایی ، مشاهده روند کار پرونده و محاسبه هزینه دادرسی و ثبت ثنا که از مهمترین خدمات قضایی است.طرح دعاوی حقوقی و خانواده و تجدید و واخواهی از جمله خدمات این دفتر است.
وی در پایان افزود: در آینده نزدیک دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف به خدمات این دفتر اضافه خواهد شد در حال حاضر دونفر کارشناس IT ، کارشناس حقوق در این دفتر شاغل هستند. که این نفرات هم د ر چندین ماه آینده نفر اضافه می شود.
  

https://mahshahr.news/114661کپی شد!
5116