جلسه مشترک شهرداری بندر ماهشهر با هیأتی از کشور اتریش در خصوص بازیافت مواد

بمنظور همکاری و مشارکت در امر بازیافت مواد جلسه ای با حضور هئیتی از کشور اتریش و شرکت کوشیتز و  سر پرست شهرداری، رئیس شورای اسلامی، رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر، و معاونان و مدیران شهرداری ، برگزار شـد.
در این جلسه ابتدا صفری، طی سخنانی پس از خوش آمد گویی به مدعوین ،گفت: دولت محترم در رابطه با بازیافت مواد بویژه صنعتی وتفکیک آن از مبداء تا مقصد توجه خاص دارد و ما قادریم با توجه به افق و دیدگاه و روشهای نوین ، بعنوان الگو ، در رابطه با بازیافت باشیم .
وی افزود :شهرستان بندر ماهشهر در خوزستان منطقه ۴ محسوب می شود، و امیدواریم که روشهای علمی بازیافت را به ۱۰ شهر مجاور شهرستان ،مورد آموزش قرار بدهیم.
در ادامه این جلسه، نظارت هم بیان کرد: کار علمی امر بازیافت ، هم جنبه علمی و معنوی دارد و مقوله معنوی آن در این روش است که، مواد طبیعی بطور مجدد بر طبیعت باز میگردد.
وی افزود: تاکنون روش علمی و تازه ای در امر بازیافت مواد در شهرستان انجام نگرفته است و ما امیدواریم که با ایجاد قرارداد با شرکت بازیافت اتریشی افق تازه ای در این راه برداشته باشد.
در این جلسه ، همچنین  کامران رئیس قنواتی در رابطه با اقدامات شرکت اتریشی و امر بازیافت در شهر بندر ماهشهر، و همچنین بسته های پیشنهادی طرفین توضیحاتی را ارائه کرد.
خاطر نشان میشود داریوش گنجی پور معاونت خدمات شهری شهرداری، نیز طی سخنانی از مقدار و حجم زباله و در صدهای مواد پلاستیکی ، مقوا ، پسماند تر ، آماری را در شهر ارائه نمود.
یادآور می شود : شرکت بازیافت اتریشی تحت عنوان کوشیتز در ارتباط با مواد پی ، وی ، سی و مواد پلی اتیلن ، مواد بازیافتی فعالیت دارد.

 

https://mahshahr.news/114961کپی شد!
2972