تشکیل جلسه شهردار با پیمانکاران انبوه ساز ساختمانی / تهیه کتابچه راهنما برای پیمانکاران و انبوه سازان

به منظور حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و انبوه سازان ساختمانی جلسه ای با حضور مجاهد نظارات شهردار، معاونت شهرسازی و امور زیر بنایی، قنواتی رییس واحد شهرسازی شهرداری، و برخی از پیمانکاران انبوه سازی ساختمانی تشکیل شد.
در این جلسه ابتدا شهردار بندر ماهشهر طی سخنانی گفت: با توجه به اهمیت موضوع و نقش قابل ملاحظه آن در امر زیبا سازی شهر و همچنین حمایت شهرداری از مجموعه ی انبوه سازان شهر، سیاست شهرداری براین خواهد بود که از این پیمانکاران در امر ساخت و ساز حمایت کند.
نظارات در ادامه  از خواستار همکاری و تعامل انبوه سازان با شهرداری شد.
شهردار بندر هدف داشتن شهری با سیمای زیبا و ایده آل اظهار کرد: برا تحقق این هدف انبوه سازان و پیمانکاران ساختمانی میبایست خود پاکسازی و نظافت کلی محل پس از اتمام کار را انجام دهند.
در ادامه این جلسه پیمانکاران امر ساخت ساز به بیان مشکلات و دیدگاه های خود پیرامون تعامل و همکاری متقابل با شهرداری مطالبی را عنوان کردند.
نظارات بیان اینکه مشکلات انبوه سازان  مورد پیگیری قرار خواهد گرفت، افزود: برنامه ی مدونی بصورت کتابچه در خصوص عوارض، چگونگی و ساخت و سازها دراختیار پیمانکاران قرار خواهد گرفت و با اینکار بسیاری از مشکلات ساخت و سازها و انبوه سازی و همچنین شهرداری حل خواهد شد.

 

https://mahshahr.news/115421کپی شد!
3159