جلسه شهردار بندرماهشهر پیرامون رفع مشکلات پیمانکاران شهرداری

جلسه دیدار مهندس مجاهد نظارات شهردار بندر ماهشهر با پیمانکاران بخش خصوصی در جهت پیگیری و رفع مشکلات آنان تشکیل شـد.
مجاهد نظارات شهردار بندر ماهشهر اظهار کرد : پیمانکاران در حقیقت با زوهای پرتوان شهرداری هستند که قادرند با تلاش و تعامل با شهرداری ، در جهت عمران و پیشرفت و آبادانی شهر سهم زیادی داشته باشند .
نظارت افزود : با رویکرد جدید و تغییر در سیستم شهرداری ، شاهد همکاری و تعامل خوبی با پیمانکاران را شاهد خواهیم بود .
وی ادامه داد: پیگیری خوبی که از سوی شهرداری در جهت حل مشکلات مالی و مطالبات مالی پیمانکاران انجام شده است.
 نظارات در پایان سخنان خود بیان کرد : ان شا الله با همکاری و تعامل مضاعف مجموعه شهرداری و پیمانکاران در اتمام پروژه های عمرانی و خدماتی قبل از پایان سالجاری ، شهر را در جهت استقبال از مهمانان و مسافران نوروزی مهیا کنیم و شاهد شهری با چهره زیبا و ایده آل باشیم .
در پایان این دیدار ، برخی از پیمانکاران به بیان مسائل و نکته نظرات حیطه کاری پرداختند و بر همکاری و تعامل خود در جهت توسعه و پیشرفت عمرانی و خدماتی شهر با شهرداری تأکید کردنـد.

 

https://mahshahr.news/115503کپی شد!
3275