فرماندار بندرماهشهر افشا کرد،

نقش نماینده در عزل و نصب سرپرست آموزش و پرورش بندرماهشهر

فرماندار بندرماهشهر: مدیر کل در انتخاب آقای دیناروند با آقای گلمرادی هماهنگ کرده و سپس آقای دیناروند را برای بررسی به ما معرفی کردند.

فرماندار بندرماهشهر در گفت‌وگو با خبرنگار ماهشهر امروز اظهار کرد: مدیر کل آموزش و پرورش براساس شاخص ها مدیریتی فردی را انتخاب میکند و با هماهنگی فرماندار انتصابات را در شهرستان ها انجام می دهد
بیرانوند افزود: اگر فرماندار مخالف باشد کمیته ای در استان با حضور استاندار یا نماینده اش و مدیران دستگاه های مربوطه در سطح استان و فرماندار آن شهرستان برگزار می شود و بعد از آن تصمیم گیری نهایی صورت می گیرد.
وی خاطر نشان کرد: مدیر کل در انتخاب آقای دیناروند با آقای گلمرادی هماهنگ کرده و سپس آقای دیناروند را برای بررسی به ما معرفی کردند.

https://mahshahr.news/115534کپی شد!
3150