عادل نژاد سلیم : جوانان باید وارد میدان شوند

خورنا|باقر گل فر:عادل نژاد سلیم  مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی گفتدر سومین گردهمایی سالانه انجمن جوانان صنعت نفت، اظهار کرد: چه بخواهیم چه نخواهیم تکمیل زنجیره با پتروشیمی است، گفت: جوانان باید وارد میدان شوند. من ۴۰ سال خدمت کردم  و از اپراتوری هم شروع کردم. جوان انگیزه خاصی دارد اما باید دانشگاهیان وارد صنعت شوند تا کار را بیاموزد.

وی افزود: پتروشیمی بندر امام را در دوران جنگ و پس از ژاپنی ها، با مدیریت جوان آبفای میرمعزی بازسازی کردیم.  

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با تاکید بر سیر تغییر گفت: ما مجبوریم به جوانان میدان دهیم اما متاسفانه ما زیاد حرف میزنیم. ما جانشین پروری را در بندرامام شروع کردیم و تا سه رده این کار را انجام میدادیم. سن مدیریتی را باید کم کم کاهش دهیم.  البته نوع نگاه باید جوان باشد نه سن شناسنامه ای چنانچه برخی جوانان بسیار تفکر و نوع نگاه کهنه ای دارند.  توصیه میکنم جوانان پارادایم ذهنی و نوع نگاهشان متمایز باشد.  

نژاد سلیم با اشاره به اول شدن برخی مقالات ایرانی در کنگره ها و همایش ها گفت: با این حال چه به دست آوردیم؟ با این همه مقاله اول شده چه دستاوردی داشتیم.

وی با اشاره به این که ما که تجربه بیشتری دارین باید رگولاتور برای جوانان باشیم، گفت: جوانان دیدگاه خود را قوی کنند تا ارتباط صنعت و دانشگاه نیز حفظ و تقویت شود.  در دانشگاه ها همواره دفتر صنعت بسته است و صنایع نیز دانشگاه ها را تحویل نمی گیرند. هنوز خیلی از مدیران استراتژی را قبول ندارند و حل مشکل به صورت علمی را بلد نیستند.

نژاد سلیم همچنین پیشنهاد داد جلسات کمیته ملی نفت و گاز به جای سالانه، هر شش ماه یک بار برگزار شود و گفت: ما حاضریم میزبان جلسات کمیته باشیم. ساختمان هلدینگ نیز به زودی تغییر میکند قبول دارم که این ساختمان در شان هلدینگ نیست،  ما مستاجر NPC  هستیم

https://mahshahr.news/117160کپی شد!
3419