گزارش تصویری از نمایشگاه گل و گیاه در بندرماهشهر

خورنا|باقر گل فر:گزارش تصویری از نمایشگاه گل ، گیاه و گیاهان دارویی و تجهیزات باغبانی با حضور تولیدکنندگان گل و گیاه از سراسر کشور در مجل نمایشگاه دائمی بین اللملی بندرماهشهر برگزار شد.

https://mahshahr.news/117330کپی شد!
3007