گزارش تصویری از دیدار چهره به چهره شهردار بندر ماهشهر با شهروندان جهت بررسی و رفع مشکلات آنها

https://mahshahr.news/117434کپی شد!
3093