شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس دومین شرکت برتر ایران و رتبه نخست گروه پتروشیمی را کسب کرد

خورنا|باقر گل فر:لیست ۵۰۰ شرکت برتر اقتصاد ایران برای بیستمین سال پیاپی به همت سازمان مدیریت صنعتی اعلام شد.

طبق این لیست، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۲۶۵ هزار و ۹۱ میلیارد ریال فروش به عنوان دومین شرکت برتر اقتصادی ایران انتخاب شد.

این شرکت همچنین توانست برترین شرکت از منظر بالاترین ارزش افزوده و بیشترین سودآوری با ۶۸ هزار و ۵۲۵ میلیارد ریال سود را کسب کند.

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۵۸۱ هزار و ۱۲۷ میلیارد ریال توانست جز ۱۰ شرکت برتر از دیدگاه بیشترین دارایی جا بگیرد و به عنوان شرکت برتر در گروه پتروشیمی معرفی شود.

از سوی دیگر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس همچنین با رقمی حدود ۴ میلیارد دلار بر رتبه نخست صادرات ایران ایستاد و همچنین با ۲۱۳ هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال رتبه نخست بالاترین ارزش بازار را نصیب خود کرد.

علاوه بر این، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) در بین شرکتهای صادر کننده، رتبه اول بیشترین صادارت و همچنین رتبه اول بالاترین ارزش بازار را کسب کرد.

افزون بر این، این شرکت در شاخص‌های بالاترین ارزش افزوده و همچنین بیشترین سودآوری در جایگاه اول قرار گرفت.

https://mahshahr.news/117497کپی شد!
2937