همتيان رئيس محيط زيست پتروشيمي اميركبير:

گام بلند پتروشیمی امیرکبیر برای کاهش آلودگی محیط زیستی

خورنا|باقر گل فر:پتروشیمی امیرکبیر به دنبال انجام پروژه انتقال روان آبهای سطحی مجتمع به سمت سیستم پسابهای صنعتی ، موفق به حذف انتقال پسابهای آلوده به سمت بیرون مجتمع  شد.
شهداد همتیان اظهار کرد: ما بر این باور هستیم که برای مقابله با آلاینده های احتمالی و کنترل نقاط با پتانسیل آلودگی و نشر مواد آلاینده به محیط، باید در اولین اقدام سیستم استاندارد مدیریت زیست محیطی ISO140001 و HSE-MS را اجرا کرده و در این راستا  با تشکیل کمیته ها و بررسی فرآیندهای هر واحد جنبه های زیست محیطی و پیامدهای آنها را شناسایی کنیم.
وی افزود: همچینن  به منظور کنترل این جنبه ها، بر اساس استراتژیک سازمان اهداف مشخص، اقدام اصلاحی و پروژه هایی در جهت کاهش آلایندگی در سه بخش پساب، پسماند و آلاینده های اتمسفری تعریف شود.
رئیس محیط زیست شرکت پتروشیمی امیرکبیر به یکی از اقدامات  انجام شده در خصوص پساب اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات اصلاحی مهم، کنترل و پایش مداوم روان آب های سطحی به سمت خوریات بوده که با بررسی نقاط با پتانسیل نشت پساب صنعتی به سطح سایت، نسبت به کاهش و حذف آن ها اقدام  نمودیم ،پتروشیمی امیرکبیر در چند سال گذشته همواره تلاش کرده در راستای الزامات سازمان حفاظت  محیط زیست مدیریت مناسبی بر خروجی روان آب های سطحی  به بیرون مجتمع داشته باشد که آلودگی را به حداقل برساند.
همتیان اضافه کرد: به دنبال بررسی های انجام شده به کمک واحدهای عملیاتی ( بهره برداری ، خدمات فنی  و تعمیرات )  بعد از پایش ها و اندازه گیری صورت گرفته  پروژه  کاهش پساب های سطحی و انتقال آنها به مسیر های  پساب های صنعتی  اجرا و در دوره های متعدد مورد پایش و تایید قرار گرفت .
وی در ادامه از حذف روان آبهای سطحی آلوده سایت  به سمت محیط بیرون  مجتمع خبر داد و گفت: از اوایل سال ۹۴ با همکاری واحدهای عملیاتی موفق به حذف پساب های آلوده به بیرون مجتمع شدیم،در چند ماه گذشته نیز پایش های مداومی با موفقیت انجام شده و در حال حاضر نیز در حال انجام میباشد . این روند پایش ها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و محیط زیست سازمان منطقه ویژه نیز در حال انجام میباشد که تاییدی برپروژه است.
رئیس محیط زیست شرکت پتروشیمی امیرکبیر در پایان خاطرنشان کرد این امر در راستای اجرای  قوانین، مقررات و الزامات محیط زیست در جهت کاهش آلودگی های منطقه و محیط های آبی بوده است، اجرای دقیق روش های اجرایی، دستورالعمل ها و قوانین محیط زیست مسیری مطمئن در جهت حفظ منابع و محیط و تعامل نزدیک با سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.
مجتمع پتروشیمی امیرکبیر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در جنوب خوزستان و در زمینی به مساحت ۵۵ هکتار واقع است.
مجموع کل تولیدات پتروشیمی امیرکبیر در ۶ماه نخست سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه پارسال از ۵۹۸ هزار و ۱۵۹ تن به ۶۱۷هزار و ۱۲۹ تن افزایش پیدا کرده و مجموع کل تولیدات در سه ماه دوم سال ۹۶ با رشد ۲۹ درصدی نسبت به سه ماه دوم ۹۵از ۲۶۴ هزار تن به ۳۴۱ هزارتن افزایش یافته است.
این شرکت با تولید ١١۶ هزار تن انواع محصولات خود در شهریور امسال رکورد تولید خود را شکست

https://mahshahr.news/118284کپی شد!
3151