جایگذاری ۴۵ عدد مخزن زباله در فاز ۷ توسط واحد خدمات شهری شهرداری بندر ماهشهر

جایگذاری 45 عدد مخزن زباله در فاز 7 توسط واحد خدمات شهری شهرداری بندر ماهشهر
https://mahshahr.news/118395کپی شد!
3419