عملکرد تولید ۵۷ مجتمع پتروشیمی اعلام شد/ سهم تولیدات مجتمع های پتروشیمی بندرماهشهر ۲۵ درصد است

خورنا|باقر گل فر:تولید مجتمع های پتروشیمی تا پایان بهمن ماه در مجموع به بیش از ۴۹ میلیون و پنج هزار تن رسید.

  ظرفیت اسمی ۵۷ مجتمع پتروشیمی تا پایان امسال حدود ۶۲ میلیون تن است که از میزان حدود ۶۰ میلیون تن در برنامه تولید واقعی قرار دارد.
براساس این گزارش، عملکرد ۲۱ مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه امسال ۱۷ میلیون نهصد و پنجاه و شش هزار تن بوده است.
ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی در ماهشهر ۲۵٫۶ میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز ۲۱ میلیون تن برآورد شده است.
همچنین، عملکرد ۱۶ مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه نشان می دهد، تولید واقعی این منطقه در مدت زمان یاد شده در حدود ۲۰ میلیون و هشتصد و هشتاد و شش هزارتن بوده است.
ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی در عسلویه ۳۲٫۷ میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز درحدود ۲۶٫۵ میلیون تن برآورد شده است.
بر پایه این گزارش، تولید واقعی ۲۱ مجتمع پتروشیمی مستقر درمناطق داخلی کشور در مدت زمان مذکوردر حدود ۱۰ میلیون و دویست و هفت هزار بوده است.
ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی سایر مناطق کشور ۱۳٫۷ میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز ۱۱٫۴ میلیون تن برآورد شده است.
به گزارش نیپنا؛ مجموع کل تولید صنعت پتروشیمی دربهمن ماه امسال حدود ۴٫۸۵ میلیون تن و عملکرد تولید از ابتدای سال تا پایان این ماه حدود ۴۹٫۰۵ میلیون تن بوده است.
میزان فروش داخلی صنعت پتروشیمی تا پایان بهمن ماه نیز۱۵٫۹۹۵٫۰۰هزار تن به ارزش۳۴۸٫۲۸۲٫۶۰ میلیارد ریال بوده است.
همچنین فروش بین مجتمعی شرکت ها نیز ۸٫۵۳۴٫۳۴ هزارتن به ارزش ۱۶۶٫۳۹۷٫۳۴ میلیارد ریال رسید.
گفتنی است که بالاترین عملکرد تولیددر بهمن ماه امسال را مجتمع های پتروشیمی شیمی بافت، بیستون، کردستان،کربن ایران،مهر،پردیس، قائدبصیر، مهاباد، لاله،پلیمرکرمانشاه، آریا ساسول، فرسا شیمی، اهتمام جم، تبریز،ارومیه، شازند، اروند،رجال، لرستان و شیراز به خود اختصاص دادند./نیپنا
https://mahshahr.news/118695کپی شد!
2810