پتروشیمی فجر سومین گزارش مسئولیت اجتماعی خود را منتشر کرد

پتروشیمی فجر برای سومین سال پیاپی گزارش پایداری شرکتی خود را منتشر نمود.

به گزارش خورنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی فجر،پیرو انتشار گزارش پایداری در سال های ۹۴ و ۹۵ ، سومین گزارش پایداری در سال ۹۶ (گزارش عملکرد مسئولیت اجتماعی ۱۳۹۵) پس از برنامه ریزی ، تدوین و ویرایش توسط کارشناسان داخلی و با بهره گیری از تجربیات دو گزارش قبلی،منتشر شده است.
در این راستا پس از تشکیل جلسات مسئولیت اجتماعی در سطح شرکت با اعضای کارگروه و جمع آوری اطلاعات از سطح سازمان و ذی نفعان بیرونی در قالب گزارش پایداری منتشر شد.
در اولین گام ماتریس موارد دارای اهمیت که نشان دهنده همسویی مسئولیت اجتماعی با چشم انداز و اهداف سازمانی می باشد، تهیه شد.
برای جمع آوری اطلاعات، تدوین و ویرایش سومین گزارش پایداری پتروشیمی فجر که ۵ ماه طول کشید، جلساتی مانند نشست با کارگروه های ذی ربط تشکیل شد.
همچنین برای تکمیل کاربرگ های گزارش مطابق استاندارد در سه حوزه اجتماعی ،اقتصادی ومحیط زیستی با مراجعه حضوری و ارایه توضیحات لازم به مسوولین بخش های مختلف و مطابق با تجربه انتشار دو گزارش پیشین،برای تولید گزارش هر چه شفاف تر اقدام شده است.
گفتنی است گزارش پایداری (G.R.I) انعکاس تصویر سازمان از منظر استاندارد ایزو ۲۶۰۰۰ مسئولیت اجتماعی است که خود شامل ۷ اصل پاسخگویی،شفافیت، رفتار اخلاقی،احترام به منافع و علایق ذی نفعان ،احترام به هنجارهای رفتاری بین المللی و احترام به حقوق بشر می باشد.
همچنین این اصول برای سازمان ها در ۷عنوان حاکمیت شرکتی،حقوق بشر،فعالیت های کارکنان،محیط زیست،شیوه های عملیاتی عادلانه،مسایل مربوط به مصرف کننده و مشارکت اجتماعی استاندارد می شوند.
پتروشیمی فجر با توجه به رویکرد و محتوای تدوین و انتشار گزارش پایداری سال گذشته،تندیس زرین سومین جشنواره مسئولیت اجتماعی صنعت نفت را به خود اختصاص داد و در صنعت نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی کشور پیشتاز شد.
این گزارش می افزاید: مطابق چارچوب سازمان G.R.I ، سازمان‌های سراسر جهان و ذی‏نفعانشان به طور روزافزون نسبت به ضرورت و مزایای رفتار مسؤولانه اجتماعی آگاه می‌شوند.
در واقع هدف از مسؤولیت اجتماعی، مشارکت در توسعه‌ی پایدار است. عملکرد یک سازمان از نظر تأثیر آن بر جامعه و همچنین تأثیر آن بر محیط زیست، عامل مهمی در سنجش عملکرد کلی سازمان و توانایی آن برای ادامه‌ی فعالیت‌های خود به طور مؤثر، به شمار می‌آید.
این چارچوب می گوید تمام فعالیت‎های سازمانی در بلند مدت،به سلامت اکوسیستم‌های جهانی بستگی دارد.
سازمان‎ها توسط گروه‌های مختلفی از ذی‏نفعان مورد بررسی موشکافانه‏ قرار می‎گیرند و برداشت ذی‏نفعان از عملکرد یک سازمان در حوزه‌ی‏ مسؤولیت اجتماعی، می‌تواند مزیت های رقابتی سازمان،اعتبار،قابلیت جذب کارکنان و مشتریان را شامل شود.

https://mahshahr.news/118796کپی شد!
3428