پرورش مدیران بر اساس نظام شایستگی رویکرد منابع انسانی پتروشیمی امیرکبیر

رئیس مطالعات و برنامه ریزی نیروی انسانی پتروشیمی امیرکبیر گفت: پرورش مدیران بر اساس نظام شایستگی و اجرای رویکرد مربیگری مشخصه های اصلی اقدامات سال 97 شرکت در مدیریت منابع انسانی است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی امیرکبیر، صدیقه جلیلی با اشاره به اقدامات انجام شده مدیریت منابع انسانی شرکت در سال ۹۶ اظهار کرد:مدیریت منابع انسانی در سال ۹۶ با محور قرار دادن مدل های توسعه ای از جملهAPQCو ۳۴۰۰۰سعی در توسعه حوزه های مختلف منابع انسانی نمود به گونه ای که طرح پرورش مدیران با رویکرد شایستگی و استفاده از روش مربی گری در این مجموعه پیاده سازی و اجرا شد و درسال جاری نیز تداوم خواهد داشت.
وی افزود: با استفاده از این رویکرد شایستگی هر یک از مدیران به شناخت جامع و دقیقی از توانایی های خود با استفاده از ارزیابی ۳۶۰ درجه دست می یابند و با بهره گیری از رویکرد مربی گری در جهت توسعه و توانایی های خود به طور فردی اقدام می کنند..
رئیس برنامه ریزی و مطالعات منابع انسانی پتروشیمی امیرکبیر ادامه داد: همچنین سایر برنامه های توسعه ای از جمله کارراهه شغلی و جانشین پروری از دیگر اهداف در حال اجرای مدیریت منابع انسانی است.
جلیلی به تآثیر رویکرد مربی گری در کاهش هزینه های آموزش اشاره کرد و گفت: در ادامه با استفاده از کانال های ارزیابی بانک اطلاعاتی از افراد واحدهای مختلف برای انتصابات آینده تهیه می شود که یقینا تآثیر قابل توجهی در کاهش هزینه های آموزش کارکنان خواهد داشت، در این صورت هر مدیر می تواند برنامه توسعه ای خاص خود را داشته باشد.
وی عنوان کرد: در سایرحوزه کارکنان نیز پتروشیمی امیرکبیر در سال های ۹۴ تا ۹۶ برای اولین بار در بین شرکت های مستقر در منطقه ویزه اقتصادی اقدامات خوبی در راستای تکریم نیروی انسانی پیمانکاری داشت و با هدف توانمندسازی کارکنان پیمانکار اقدام به استخراج استانداردهای آموزشی مشاغل این گروه و اجرای آموزش های متناسب با نیازشغلی آنان کرده است.
جلیلی اضافه کرد: اجرای نظام رتبه بندی مشاغل برای بهبود وضعیت حقوق نیرو های پیمانکاری و همچنین یکپارچه سازی پرداختی رسمی و قراردادی همگام با شرکت های منطقه ویژه از جمله برنامه های شرکت در سال جاری است.
رئیس مطالعات و برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت پتروشیمی امیرکبیر در ادامه عنوان کرد: اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با هدف همراستا کردن اهداف منابع انسانی با برنامه های استراتژیک سازمان یکی از عمده ترین اهداف این مدیریت در سال ۹۷ است که بتوان در راستای اهداف استراتژیک سازمان حوزه های منابع انسانی را بهبود داده و در تمامی بخش ها مسیر توسعه را طی کنیم.
وی در پایان با اشاره به برنامه های پتروشیمی امیرکبیر در حوزه خدمات واموررفاهی در سال ۹۷ خاطرنشان کرد: ادامه برنامه های خدماتی در سال ۹۷ از جمله صنعتی شدن رستوران شرکت به منظور کاهش هزینه های نیروی انسانی، توسعه و طراحی ویژه فضای سبز محیط سازمان که تآثیر قابل توجهی در بهبود محیط کار و ایجاد روحیه نشاط و شادابی داشته و همچنین برگزاری تورهای گردشگری نیز از دیگر فعالیت های امور رفاهی برای تکریم نیروی انسانی در حوزه خدمات خواهد بود.

https://mahshahr.news/119229کپی شد!
3211