مکانیزه کردن سیستم آبیاری فضاهای سبز در بندر ماهشهر

در جهت صرفه جویی و بهینه سازی مصرف آب شهرداری بندر ماهشهر در گام اول اقدام به تغییر سیستم آبیاری سنتی فضای سبز حاشیه حد فاصل میدان کارگر تا میدان مارون و مکانیزه کردن آن کرد.


 

https://mahshahr.news/119634کپی شد!
3223