تحول در ساخت فاز سوم خط لوله اتیلن غرب

خورنا|باقر گل فر:ساخت بخشی از فاز سوم خط لوله اتیلن غرب کشور تا چند ماه دیگر با انتخاب پیمانکار آغاز خواهد شد.

 عبدالحسین بیات قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درخط لوله اتیلن غرب در مورد وضعیت انشعاب دنا در فاز سوم خط لوله انتقال اتیلن غرب کشور گفت: بخشی از فاز سوم که موافقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت را به همراه دارد، شامل انشعاب از سیاهمکان تا پتروشیمی گچساران و از پتروشیمی گچساران تا پتروشیمی دهدشت به اضافه دوایستگاه شماره ۲ و ۷ می باشد .در حال حاضر فرایند برگزاری مناقصه بخشی از انشعاب دنا طی می شود و تا چند ماه دیگر پیمانکاران مشخص خواهند شد. بعد از تعیین پیمانکاران، کار اجرایی در سایت آغاز خواهد شد این در حالی است که کار تحصیل اراضی و گرفتن مجوزهای محیط زیست چند ماهی است که در حال انجام است.
بیات در مورد فاز دوم خط لوله اتیلن غرب نیز گفت: فاز دوم خط لوله اتیلن غرب در حال بهره برداری است، لیکن مقداری پانچ های غیرمانع بهره برداری از فاز دوم باقی مانده که نتوانسته به وضعیت ۱۰۰ درصد طراحی خودش برسد و اولین برنامه ما در سال جاری برطرف کردن نارسایی ها و کمبودهای مذکور از فاز دوم خواهد بود.
وی در مورد انشعاب میاندوآب نیز خاطر نشان کرد: خط لوله اتیلن غرب تا محل این پتروشیمی رفته است اما بخش عبور از عرض رودخانه زرینه رود وجود دارد که باقی مانده و نزدیک به ۳سال است که از مسئولین سازمان آب تقاضا می کنیم که مجوز عبور خط یک کیلومتری از زیر بستر رودخانه را بدهند اما هنوز موفق به اخذ این مجوز نشدیم. بعد از صدور مجوز سازمان آب منطقه برای عبور خط لوله از بستر رودخانه زرینه رود تنها دو ماه از فرایند اجرایی این انشعاب باقی مانده است که می تواند این انشعاب خط لوله اتیلن غرب را تکمیل کند.
وی در پایان تاکید کرد که فاز یک و دو خط لوله اتیلن غرب نزدیک به ۱۷۰۰ کیلومتر و همچنین در آینده، ۱۲۵ کیلومتر فاز سوم که در دست اجرا است از لوله ها و کالاهای ساخت داخل استفاده می شود.
بیات افزود: از نظر وزنی معادل بیش از ۸۰ درصد از کالاهای استفاده شده در خط لوله اتیلن غرب از ساخت داخل تامین شده است.

https://mahshahr.news/119664کپی شد!
3139