گزارش تصویری به صدا در آمدن زنگ آغاز هفته سلامت در دبیرستان شاهد آینده سازان بندرماهشهر

خورنا|باقر گل فر:به صدا در آمدن زنگ آغاز هفته سلامت با حضور عبادی معاون فرمانداری ، زرگر مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ، فیصلی زاده رئیس شورا شهر ، دیناروند رئیش اداره آموزش و پرورش در دبیرستان دخترانه شاهد آینده سازان و معلمان و دانش آموزان این مدرسه برگزار گردید.

https://mahshahr.news/119713کپی شد!
5643