استقرار سیستم مدیریت ریسک سازمانی در شرکت پتروشیمی امیرکبیر

خورنا|باقرگل فر:استقرار سیستم مدیریت ریسک سازمانی در شرکت پتروشیمی امیرکبیر تا پایان سال جاری محقق خواهد شد.

 سرپرست تعالی سازمانی و تضمین کیفیت شرکت پتروشیمی امیرکبیر از استقرار سیستم مدیریت ریسک سازمانی تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: استقرار فرآیند مدیریت ریسک در کلیه بخش‌های سازمان مبتنی بر استاندارد ایزو ۳۱۰۰۰ به منظور برنامه ریزی و شناسایی ریسک‌هاو نحوه پاسخگویی به آنها آغاز شده است، پیش بینی می‌کنیم تا پایان سال ۹۷ این سیستم در کلیه سطوح سازمان طبق برنامه ریزی انجام شده استقرار پیدا کند.
بنابه گزارش خبرنگار خورنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی امیرکبیر، محمود عبادی اظهار کرد: سال گذشته برنامه‌ریزی و شناسایی ریسک و استقرار فرآیند مدیریت ریسک در کلیه بخش‌های سازمان مبتنی بر استاندارد ایزو ۳۱۰۰۰ به صورت یک قرارداد به ما ابلاغ شد، مقدمات استقرار آن انجام شده و پیش بینی می‌کنیم تا پایان سال این سیستم در کلیه سطوح سازمان طبق برنامه ریزی انجام شده استقرار پیدا کند.
سرپرست تعالی سازمانی و تضمین کیفیت شرکت پتروشیمی امیرکبیر با اشاره به فواید اجرای این پروژه عنوان کرد: از فواید این پروژه که در ۵ فاز و با مشارکت ۳۰ نفر از روسا و کارشناسان مختلف سازمان اجرا می‌شود، می‌توان به انطباق با قوانین دولتی، الزمات و استانداردهای تشویقی و داوطلبانه مرتبط با مدیریت ریسک، ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت با اخذ گواهینامه ۳۱۰۰۰، دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان از طریق مدیریت فرصت‌ها و تهدیدها و همچنین توسعه دانش فنی سازمان و ارتقای بلوغ سازمانی در حوزه مدیریت ریسک اشاره کرد.
این مسئول اظهار کردواحد تعالی و تضمین کیفیت به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های واحد برنامه‌ریزی و کنترل تولید، از سال ۸۴ تا سال ۹۶ موفق به کسب و تمدید استانداردهای ایزو ۹۰۰۱، ۱۸۰۰، ۱۴۰۰ و ۵۰۰۰۱ شده، این گواهینامه‌ها هر سه سال یک بار نیاز به تمدید دارد که تا به حال هربار با ممیزی‌های صورت گرفته، موفق به تمدید آن در زمان مقرر شدیم.
وی افزود: در بهمن ماه سال ۹۶ طبق ارزیابی‌های انجام شده در حوزه تعالی، سازمان با کسب ۴۶۵ امتیاز، موفق به دریافت گواهینامه ۵ ستاره تعالی از دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی شد و حدود ۶۱ امتیاز به امتیازهای سازمان اضافه شد،این موفقیت نتیجه اقدامات ۱۳ کمیته تعالی سازمان با بیش از ۱۷۰ عضو و کمک، همراهی و تلاش کلیه کارکنان سازمان بوده است، برگزاری تورهای تعالی و مشارکت تعدادی از همکاران در سال ۹۶ در راستای کسب تجربیات به روز از شرکت‌های برتر صنایع کشور از جمله اقدامات سازمان در این زمینه بود.
سرپرست تعالی سازمانی و تضمین کیفیت شرکت پتروشیمی امیرکبیر ادامه داد: بازنگری سیستم، رویکردو فرآیندهای دبیرخانه نظام پیشنهادات به منظور بهره‌گیری از ایده‌های مدیران، روسای واحدو کارکنان برای بهبود عملکرد سازمان از دیگر اقدامات این واحد در سال ۹۶ بود،ه در این راستا از طریق دریافت پیشنهادها و اجرای آن ها، به بیش از ۷۰ نفر از ارائه دهنده بهترین پیشنهادات اجرایی پاداش های نقدی و غیرنقدی اعطا شد.
عبادی در بخش دیگری از صحبت های خود به ممیزی مدیریت انرژی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: ممیزی مدیریت انرژی نیز در آذرماه سال ۹۶ با کمک همکاران واحدهای تولیدی و فرآینددر سطح سازمان با هدف ممیزی انرژی انجام شد، بر این اساس مشکلات، عدم انطباق‌ها و موضوعات قابل بهبودشناسایی شدو برای مدیران ارشد سازمان به منظور رفع ایردات ارسال شد.
وی ادامه داد: در سال گذشته فرآیند خودارزیابی داخلی بر اساس مدل EFQM به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت سازمان و شناسایی نقاط قابل بهبود انجام شد که منتج به شناسایی و تعریف پروژه‌های بهبود در واحدهای مختلف از جمله در سطح مدیریت تحت عنوان “سبک رهبری و بلوغ سازمانی” و “سنجش فرهنگ سازمانی” شد.
عبادی اضافه کرد: براین اساس پرسش نامه های استانداردتعریف و توزیع گردید و پس از آن گزارش نهایی این دو پروژه استخراج و به مدیریت اعلام شد، به دنبال آنبرنامه‌هایی نیز در سال ۹۷ برای بهبود این دو موضوع در سطح شرکت تعریف شد که بخش عمده‌ای از آن در ذیل برنامه‌های واحد منابع انسانی اجرا می‌شود.
سرپرست تعالی سازمانی و تضمین کیفیت شرکت پتروشیمی امیرکبیر خاطرنشان کرد: بر اساس پروژه بلوغ سازمانی، سازمان سبک رهبری مدیران را در سطح سازمان شناسایی می‌کندو سپس در جهت بهبود، اقداماتی انجام می‌شود که تاثیر مستقیمی بر بهره وری منابع انسانی دارد، این پروژهموجب هم سویی استراتژیک بین مدیران ارشد سازمان و مدیریت میانی می‌شود.
وی در ادامه عنوان کرد: جمع آوری، توزیع و گسترش دانش و تجربیات سازمانی برنامه دیگر سازمان در سال ۹۷ است، این پروژه با هدف توانمندسازی روسا و کارشناسان فنی در امر شناسایی دانش و تجربیات و مستندات مرتبط با سازمان در قالب آموزش‌های تئوری و عملیاتی انجام می‌شود، این موضوع یقینا می‌تواند در آینده مورد استفاده سازمان و حتی نیروهای جدیدالورود قرار بگیرد، از این رو اقدامات اولیه در این راستا برنامه‌ریزی شده و با همکاری بیش از ۱۵۰ نفر از روسا، کارشناسان و تکنسین های مجتمع اجرایی خواهد شد.
این مسئول در پایان خاطرنشان کرد: امید است با اجرای پروژه‌های بهبود تعریف شده و پیگیری اجرای اقدامات مبتنی بر این پروژه‌های بهبود بتوانیم مسیر حرکت خود به سمت قله‌های تعالی را ادامه و با استمرار در حرکت رو به جلو در این مسیر بتوانیم به اهداف و چشم‌انداز سازمان در افق زمانی تعیین شده دست پیدا کنیم.
https://mahshahr.news/119830کپی شد!
3172