گزارش اقدامات شهرداری بندر ماهشهر در آرامستان باغ رضوان

گزارش اقدامات شهرداری بندر ماهشهر در آرامستان باغ رضوان

گنجی پورمعاونت خدمات شهری شهرداری بندرماهشهر اقدامات شهرداری بندرماهشهر در آرامستان باغ رضوان را بشرح ذیل برشمرد:
۱- نصب نرم افزار آرامستان های کل کشور در باغ رضوان
۲-نصب نرم افزار درآمد شهرداری جهت صدور فیش پرداختی
۳- استقرار دستگاه کارت خوان بانک ملی
۴- نصب درب های فلزی جهت کنترل مسیرهای ورود و خروج باغ رضوان
۵- ترمیم جداول ورودی باغ رضوان به سمت میدان شهدا
۶- کف پوش گذاری حاشیه سرویس های بهداشتی
۷- ساماندهی زمین های خالی و بلااستفاده در قطعات قدیمی
۸- ایجاد انشعاب خط لوله جدید به متراژ ۱۰۰۰ متر
۹- استقرار تعداد ۳۰ پایه برق در خیابانهای اصلی باغ رضوان و ایجاد روشنایی
۱۰-جایگزینی ۲ هزار متر کابل خودنگهدار بجای کابلهای قدیمی و فرسوده
۱۱- کاشت ۱۰۰۰ نهال جهت ایجاد کمربند سبز در حاشیه ورودی باغ رضوان
۱۲- تسطیح بخش شرقی باغ رضوان به متراژ ۵ هکتار جهت توسعه باغ رضوان
۱۳- تسطیح بخش جنوبی باغ رضوان جهت ایجاد غسالخانه جدید به متراژ ۲۰۰۰ متر
۱۴- تعمیر و نگهداری موتورهای سردخانه به تعداد ۸ دستگاه
۱۵- آسفالت بخشهایی از خیابانهای اصلی باغ رضوان
۱۶- ثبت مشخصات متوفیان از سال۵۵ تاکنون در سیستم نرم افزار
۱۷- نصب تابلوی آدرس بر روی ۷۵ قطعه موجود
۱۸- استقرار تعداد ۷۰ سطل زباله در بخشهای مختلف باغ رضوان
۱۹- ارسال آمار متوفیان به ادارات فرمانداری بهداشت و ثبت احوال بصورت ماهانه و آنلاین
۲۰- ساخت ۸ چشمه سرویس بهداشتی در انتهای باغ رضوان
۲۱- ایجاد کف پوش در بخشی از گلزار شهدا
۲۲- کفسابی مزار شهدا قطعه شماره
۲۳-بازسازی تک مزارهای شهدا
۲۴-استقرار سیستم های صوتی جهت قرائت کلام الله مجید و ادعیه در روزهای پنجشنبه

https://mahshahr.news/119837کپی شد!
3130