احیا فضای سبز محله ای مقابل هتل صدف توسط واحد فضای سبز شهرداری بندر ماهشهر

در راستای طراوت و شادابی در شهر , واحد فضای سبز شهرداری بندر ماهشهر اقدام به احیاء فضای سبز مقابل هتل صدف کرد

 

https://mahshahr.news/119857کپی شد!
3074