گزارش تصویری از نصب پایه روشنایی در پارک نخل شهرک شهید رجایی توسط شهرداری بندرماهشهر

 

https://mahshahr.news/119870کپی شد!
3282