برپایی نمایشگاه مشاغل کار آفرین برای اولین بار در یکی از مدارس ابتدایی بندرماهشهر

نمایشگاه مشاغل کار آفرین برای اولین بار در یکی از مدارس ابتدایی بندرماهشهر

فضل اله ترحم |خورنا نمایشگاه مشاغل کار آفرین در دبستان حضرت راضیه شهرک مدنی با حضور دیناروند مدیر آموزش و پرورش بندرماهشهر افتتاح شد.
در افتتاحیه این نمایشگاه مجتبی دیناروند مدیر آموزش و پرورش شهرستان بندرماهشهر طی سخنانی در جمع همکاران فرهنگی و دانش آموزان گفت: یکی از محورهای اساسی و مهم در امر آموزش تشکیل نمایشگاه از آثار دانش آموزان در مناسب های مختلف است.
دیناروند افزود:
اگر بتوانیم نمایشگاه های مدارس را تقویت کنیم زمینه مشارکت و هم فکری دانش آموزان را در بسیاری از فعالیت ها فراهم کرده ایم. همچنین استعدادهای نهفته در آنان شناسایی و طی فرایند مستمر آموزش ، مشاوره و ترویج برای ورود به عرصه کار آفرینی و کسب و کارهای آینده کشور را ترغیب خواهند شد.
در این نمایشگاه برای تشویق هر چه بیشتر دانش آموزان ازسوی مدیر اموزش پزورش شهرستان بندرماهشهر جوایزی را به آنان اهدا شد..

https://mahshahr.news/120016کپی شد!
3002