نظام رگولاتوری HSE در صنایع پتروشیمی احیا می شود

خورنا|باقر گل فر:اغلب مجتمع های پتروشیمی در مسیر استقرار نظام های نوین HSE در زمینه ایمنی فرآیند گام برداشته اند.

 سعیدباغبانی مدیر HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: درمورددستاوردهای صنعت پتروشیمی درسال گذشته در زمینه بهداشت،ایمنی،محیط زیست و پدافندغیرعامل گفت: حرکت شرکت های پتروشیمی در مسیر ارتقای دانشHSE نویدبخش این نکته است که فضا برای ایمن تر شدن شرایط تولید فراهم شده است. در حال حاضر اکثر حوادث ما مربوط به حوادث شغلی است و امیدواریم با همت مدیران مجتمع های پتروشیمی ، ظرف دوسال آینده به سمت حذف حوادث شغلی پیش رویم.
باغبانی درمورد نظام‌های نوین مدیریت HSE گفت: بعداز کسب تجارب حادثه پتروشیمی بوعلی سینا فضای استقرار PSM در کنار انجام ممیزی های ایمنی در چارچوب های استانداردها قوت گرفته است و می توان با تداوم اقدامات درحال اجرا، شرایط ارتقا ایمنی مجتمع ها را فراهم سازد و امید وارم تا دوسال آینده شاهد استقرار حداقل سیستم های مدیریت در کل صنعت پتروشیمی بوده و جزو شرکت های برتردر رابطه بابهره‌مندی از نظام‌های نوین مدیریتی HSE باشیم. البته استقرار یک سیستم PSM معمولا نیاز به پنج سال تلاش و کار دارد و یکروزه اتفاق نمی‌افتد اما اینکه تمام شرکت هادر حال استقرار این سیستم می باشند نوید بخش می باشد و نشانه این موضوع را می توان در اقدامات رو به رشد استقرار سیستم مذکور در شرکت های پتروشیمی هلدینگ پارسیان،پتروشیمی های آریاساسول، جم، مروارید و . . . مشاهده کرد.
وی خاطرنشان کرد : با توجه به خصوصیات مواد شیمیایی تولیدی در شرکت های پتروشیمی بایستی حوادث فرایندی را یکی از دغدغه های مهم دانست که می تواند پیامدهای سختی را برای شرکت ها و جامعه به همراه داشته باشد بنابراین اهمیت بخشیدن به ایجاد سیستم های مدیریت برای جلوگیری از حوادث فرآیندی جزو الویت ها محسوب می شود که تقریبا تمام شرکت ها در این راستا فعال شده اند تا بتوانند خود را به حدکشورهای توسعه یافته درصنعت پتروشیمی نزدیک نمایند.
باغبانی درباره برنامه سالجاری در زمینهHSE گفت: پیگیری روند استقرار نظام های نوین مدیریت HSE و همچنین پیگیری ایجاد تفاهم نامه های مختلف با مراجع قانونی برای توسعه همکاری های نظارتی با رویکرد تقویت قانون رگلاتوری صنعت پتروشیمی اصلی ترین کار سالجاری خواهد بود و امیدواریم بتوانیم قانون رگولاتوری شرکت ملی صنایع پتروشیمی را در HSE احیا و تثبیت کنیم.
هچنین مدیرHSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر لزوم رعایت تمام قوانین و مقررات از سوی طرح ها و مجتمع های پتروشیمی گفت: یکی از کارهای مهم درحال انجام در سالجاری ممیزی جامع ایمنی در مناطق ماهشهر و عسلویه باهمکاری شرکت ها است و همسو با آن برگزاری رزمایش های کلی در مناطق برای ایجادآمادگی برنامه ریزی شده است.
https://mahshahr.news/120201کپی شد!
3172