صالح پور جم:بیش از نیم قرن است که منابع طبیعی خوزستان را قربانی توسعه ناپیدار کرده ایم

امین صالح پور جم عضو هیات علمی پژوهشکده خاک و آبخیزداری کشور در گفت و گو با خبرنگار خورنا با اشاره به اوضاع بحرانی محیط زیست خوزستان گفت :هنوز پرونده ی انتقال آب بین حوضه ای در جریان است ،یعنی اگر مسئولان استان خوزستان کوچکترین کوتاهی بکنند و علم خود را همراه با تعهد کنار یکدیگر قرار ندهند،مطمئن باشید وضعیت زیست محیطی استان خوزستان بدتر از این خواهد شد .
وی ادامه داد:امروز سلامت،اشتغال و سکونت مردم خوزستان در بحران و تهدید قرار دارد و مسئولان خوزستان باید حق آبه تالاب های خوزستان را تمام و کمال بخواهند.
وی افزود :ما منابع طبیعی مان را به خصوص در استان خوزستان بیش از نیم قرن قربانی توسعه ناپایدار کردیم.
صالح پور جم اظهار کرد:هنوز سازمان های ما جزیره ای عمل می کنند.سال هاست که اشتغال و توسعه اقتصادی در ایران بدون ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی جلو می رود و تا زمانی که اصول توسعه پایدار را در یک ساختار با ساز وکارمدیریت جامع حوضه آبخیز شکل ندهیم ،مشکل ما حل نمی شود.
صالح پور جم در پایان تاکید کرد:بحث دیپلماسی با کشورهای همسایه با هدف اقدامات در راستای کاهش ریزگردهای با منشا خارجی از ضروریات است.

https://mahshahr.news/120246کپی شد!
3238