گزارش تصویری جشن روز کارگر در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

خورنا|باقر گل فر:گزارش تصویری جشن روز کارگر با حضور مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی و مسولین ارشد سازمان در تالار آفرینش سازمان برگزار گردید.
              

https://mahshahr.news/120351کپی شد!
3263