بساق زاده مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

فاز دوم طرح‌های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در بندر ماهشهر در انتظار مجوز محیط زیست

 خورنا|باقر گل فر:مدیر طرح‌های صنایع پتروشیمی (NPC) شرکت ملی صنایع پتروشیمی در رابطه با پیشرفت طرح‌های صنعت پتروشیمی گفت: طرح های سلمان فارسی، ارگ و پترو کیمیا ابن سینا از جمله طرح هایی در منطقه ماهشهر هستند که پیشرفت بالایی دارند. در منطقه ویژه پارس عسلویه پروژه های مانند کیمیا پارس خاورمیانه، سبلان، فاز یک پتروشیمی دماوند، دنا، ونیران و صدف نسبت به قبل فعال تر شده و پروژه پادجم نیز انتظار می رود فاز اول آن در اینده نزدیک تولید برسد.

عضو هیئت مدیره صنایع پتروشیمی (NPC) شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: قسمت بازیابی اتان پتروپالایش کنگان رشد خوبی داشته و با توجه به موجود بودن خوراک پروپان پنج پروژه PDH نیز در آنجا تعریف شده است که در حال گرفتن زمین و تجهیز کارگاه برای پروژه هستند.

بساق زاده در مورد فاز دوم طرح های منطقه ماهشهر گفت: فاز دوم مجوزهای صنعت پتروشیمی را دریافت کرده و در حال دریافت مجوز منطقه ویژه و محیط زیست است. بیش از ۱۲ پروژه برای این فاز تعریف شده است که با توجه به خوراک گازی از لاین ۳۶ اینچ امیدیه، شبکه گاز بید بلند ۲ تامین کننده خوراک اتان، پروپان، بوتان و C۵ پلاست و لاین خوراک NGL3200 که فاز اول آن اواخر سال آینده به تولید می رسد منجر به تغییر شرایط پتروشیمی های منطقه ماهشهر خواهد بود و برای اجرای پروژه های جدید شرایط را بهینه خواهد کرد.

بساق زاده در مورد زمینه های فراهم شده در نمایشگاه گفت: نمایشگاه موقعیت خوبی برای مذاکره و تعاملات تخصصی بین شرکت ها و تسهیل تصمیم گیری و تامین نیازهای فنی و کارشناسی شرکت های داخلی است. همچنین شرکت های خارجی ارایه دهنده لایسنس یا سرمایه گذار می توانند با نیاز شرکت های داخلی آشنا شوند و مذاکرات ابتدایی د این زمینه انجام شود.

https://mahshahr.news/120853کپی شد!
3644