مانور عملیاتی اطفاء حریق مخزن در پتروشیمی بوعلی سینا+تصاویر

خورنا|باقرگل فر:مانور عملیاتی اطفاء حریق مخزن با همکاری واحدهای بهره برداری، تعمیرات ، حراست و آتش نشانی در مخازن پتروشیمی بوعلی سینا برگزار شد.

آرش قاسمی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خورنا سرویس نفت و پتروشیمی اظهار داشت: این مانور جهت تست عملکردی تجهیزات و افزایش آمادگی تیم واکنش در شرایط اضطراری است.

وی در ادامه گفت: مانور عملیاتی اطفاء آتش سوزی از نوع دهان ماهی در یکی مخازن شرکت پتروشیمی بوعلی سینا برگزار شد.


 

https://mahshahr.news/145510کپی شد!
342