کاهش حوادث با آوزش پدافند غیرعامل در مجتمع های پتروشیمی/دوره های مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در دستور کار شرکت راه آوران فنون پتروشیمی

خورنا|باقرگل فر:نوید نادر پور مدیرعامل شرکت ره آوران فنون پتروشیمی اظهار کرد:‌ این شرکت مسئول اجرای کلیه دوره های آموزشی کارکنان است و سالانه ۲۰۰۰ هزار دوره برگزار می کند.

وی با اشاره به اینکه ۶ هزار نفر نیروی پیمانکار را با همکاری وزارت کار آموزش ایمنی دادیم،‌ افزود:‌ نتیجه این شد که یکسال بعد، حوادث فردی در مجتمع های پتروشیمی به شدت کاهش پیدا کرد.

نادرپور به برگزاری ‌برنامه ممیزی، ایمنی و آتش نشانی در ۱۶شرکت تولیدی زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس اشاره کرد و گفت:‌ این برنامه با مشارکت نیروهای داخلی و متخصص خارجی انجام شد. از مزایای این طرح این است که تمام ریسک های ایمنی و‌ محیط زیستی شناسایی و اطلاع داده شد و شرکت ها با استفاده از بازخوردها برای رفع نواقص اقدام می کنند.

به گفته نادرپور،‌ استمرار تربیت ارزیاب و ممیز نیز در جریان است زیرا مهمترین عامل در کاهش حوادث،‌پیشگیری از وقوع آن است و این طرح هم شدت حوادث و  هم تعداد راکاهش داده است.

وی ادامه داد: دوره های مدیریت بحران و پدافند غیر عامل نیز در دستور کار قرار دارد . بعد از حادثه ای که در پتروشیمی بوعلی سینا رخ داد به این نتیجه رسیدیم که باید یک وحدت رویه و آموزش های لازم در مدیریت بحران صورت بگیرد بنابراین  متخصصینی را به کشورهای صاحب سبک فرستاده و از بین آنها، افرادی را انتخاب کردیم که به ۲۰۰ نفر دیگر آموزش دهند.

مدیرعامل شرکت ره آوران فنون پتروشیمی به همکاری با سازمان پدافند غیر عامل نیز اشاره کرد و گفت:‌  تفاهم نامه ای با دانشگاه امام حسین امضا شد و دوره های آموزش پدافند غیر عامل را برگزار کردیم. در این دوره ها ۱۱۰۰ نفر از ۲۱ شرکت پتروشیمی به این دوره های ۳ تا ۷ روزه اعزام شدند.

وی ادامه داد:‌ همچنین وظایف مدیریت بحران و فرماندهی حادثه تفکیک و شرح وظایف مشخص شده و سناریوها نیز از قبل تعریف می شود.

نادرپور به طرح استعداد یابی و توانمندسازی سرمایه های انسانی در سطوح مدیریتی هلدینگ خلیج فارس نیز اشاره کرد و افزود:‌ مدیران ارزش سازمان درسه سطح دانش،‌ مهارت و بینش باید رشد کنند و از آنجا که سرمایه های خوبی در شرکت حضور دارند طرحی مصوب شد تا استعدادهای مدیریتی شناسایی شوند تا ۱۸ ماه این افراد را با آموزش به مدیران ارشد و میانی ارتقا دهیم.

https://mahshahr.news/145957کپی شد!
224