ساخت مبدل آلیاژی E-36203 به دست متخصصان داخلی در پتروشیمی کارون در طی دو ماه

خورنا|باقرگل فر:مبدل E-36203 واحد DRY پتروشیمی کارون برای اولین بار در کشور توسط متخصصان داخلی ساخته و به بهره‌برداری رسید.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی به نقل از روابط عمومی پتروشیمی کارون: مطیری نژاد رئیس واحد بازرسی فنی مجتمع گفت: این مبدل از خرداد ماه سال ۱۳۹۷ جهت ساخت به شرکت دانش بنیان شگفت افزار فارس سفارش داده شد که به علت آلیاژی بودن تیوپ‌های این مبدل برای ساخت  نیاز به تکنولوژی خاصی است.

وی افزود: با پشتکار و درایت متخصصان ایرانی در شهریور ماه سال جاری ساخت این مبدل به اتمام رسید و تحویل  پتروشیمی کارون شد و در حال حاضر بدون هیچگونه مشکلی در سرویس قرار دارد.

مطیری نژاد تصریح کرد:نقش این تجهیز در فرآیند تولید،حفظ دمای سیال و جدا سازی گازهای مازاد در برج Degasser است.مدت زمان تهیه متریال مبدل مذکور حدودا ۱۴ ماه و ساخت مبدل در مدت زمان دو ماه انجام شد.

رئیس واحد بازرسی فنی و حفاظت فلزات پتروشیمی کارون اظهار داشت:ساخت این مبدل از سه منظر صیانت از محیط زیست، تداوم تولید و افزایش ضریب ایمنی محیط کار اهمیت بسیار زیادی دارد، مهمترین آن با توجه به سمی بودن سیال، صیانت از محیط زیست به عنوان یک سرمایه ملی است و همچنین تداوم تولید و افزایش ضریب ایمنی محیط کار که جزو اهداف استراتژیک شرکت پتروشیمی کارون است.

گفتنی است، مبدل مذکور از نوع Double tube sheet بوده و جنس تیوپهای مبدل Inconel و Tube sheetها دارای Inconel clad است.

https://mahshahr.news/145986کپی شد!
283