لزوم توجه به پدافندغیرعامل در صنعت پتروشیمی

خورنا|باقرگل فر:معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل گفت: مجتمع ها و طرح های پتروشیمی باید به جدیت پدافند غیرعامل را در دستور کار فعالیت های خود قرار دهند.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی ؛ سردار محمدعلی مطیعی، معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور امروز (چهارشنبه، ۲۲ آبان ماه) در دومین روز از سی ویکمین اجلاس مدیران عامل پتروشیمی با تأکید بر اهمیت پدافند غیرعامل اظهار کرد: با توسعه و ارتقای پدافند غیرعامل در کشور تهدیدهای غیرقابل جبران نخواهیم داشت.

وی با تشریح تهدیدات عمومی کشور افزود: تحریم، سایبری، تروریستی امنیتی و نظامی از تهدیداتی هستند که باید توجه بیشتری به آنها کرد.

سردار مطیعی ادامه داد: بررسی سازمان پدافند غیرعامل کشور و شرکت ملی صنایع پتروشیمی نشان می دهد که خوشبختانه خصوصی سازی در پتروشیمی ها در مقابله با این تهدیدات اثر مثبت داشته است و سبب شده تحریم های آمریکا در پتروشیمی ها اثرگذار نباشد.

معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور راهکارها و سناریوهای مقابله با تهدیدات مختلف را در پتروشیمی ها تشریح و تصریح کرد: سامانه های یکپارچه برای مقابله با تهدیدات ریزپرنده ها ساماندهی شده است.
وی با اشاره به اینکه نقاط حیاتی تأسیسات پتروشیمی به منظور مقابله با تهدیدات باید مشخص شود، گفت: آموزش عمومی و تخصصی، اپراتوری و طراحی های لازم دراین زمینه باید صورت گیرد.

سردار مطیعی با تأکید بر شکل گیری مرکز امداد سایبری در پتروشیمی های کشور اظهار کرد: با رصد و پایش تهدیدات از سوی این مراکز می توان به سرعت اثر این تهدیدات را کاهش داد.

براساس این گزارش، محمدحسین شیخی، مشاور سازمان پدافند غیرعامل کشور در حوزه پدافند سایبری گزارشی از تهدیدات نوین سایبری و نحوه مقابله با آنها را با محوریت صنعت پتروشیمی ارائه کرد.

https://mahshahr.news/146375کپی شد!
358