ارزیابی داخلی فرآیندهای سازمانی در پتروشیمی خوزستان

خورنا|باقرگل فر:ارزیابی داخلی فرایندهای سازمانی شرکت پتروشیمی خوزستان طی دو روز انجام پذیرفت،اولین دوره ارزیابی فرایندهای سازمانی شرکت پتروشیمی خوزستان در سال ٩٨ با حضور مدیرعامل ، مدیران و مسئولان واحدهای مختلف برگزار شد.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی ؛ شرکت پتروشیمی خوزستان در راستای بهبود مستمر, پروژه ارزیابی داخلی فرایندهای سازمانی خود را با بهره گیری از مدل TECHCHI (TEM1000:2019) برگزار نمود.
به گزارش روابط عمومی, هدف این پروژه رشد و ارتقای شرکت از طریق شناسایی فرایندهای سازمانی و مقایسه آن با استانداردهای بین المللی در جهت بهبود مستمر فرایند ها و تعیین فرایند های اولویت دار با توجه به محدودیت منابع و امکانات بود .

ارزیابی فرایند ها سازمانی شرکت پتروشیمی خوزستان پس از حضور ۴ ارزیاب آموزش دیده به صورت مستمر ، برگزاری جلسات هفتگی فرایندهای سازمانی ،برگزاری جلسات بررسی ریسک ها و فرصت ها ، برگزاری چندین دوره  آموزشی برای مدیران و کارشناسان شرکت, اجرای پروژه های بهبود بعد از عارضه یابی و همچنین برنامه ریزی دقیق و مطلوب از سوی واحد برنامه ریزی و اطلاعات مدیدیت انجام شد.
در طی دو روز بیستم و بیست و یکم آبان ماه ارزیابان طی مصاحبه با مدیران میانی ، مسئولان واحد ها و متولیان فرایند طی ١٢ جلسه  به بررسی بیش از ١٢٠ فرایند سازمانی در دوازده بعد مدل در قالب کارگروه های اجرایی پرداختند.

https://mahshahr.news/146403کپی شد!
372