گزارش تصویری از راهپیمایی خودجوش "امنیت واقتدار" در شهرستان بندرماهشهر به منظور محکومیت اقدامات اغتشاشگران

مردم شهرستان بندرماهشهر در محکومیت اقدامات اخیر اغتشاش‌گران در قالب راهپیمایی خودجوش "امنیت و اقتدار" به خیابان آمدند. عکاس: مهرداد حسنی

 

https://mahshahr.news/146689کپی شد!
353