دروغ بزرگ درمانگاه‌های بندرماهشهر/ کوتاهی بیمه تأمین اجتماعی

قرارداد با کلیه بیمه ها» دروغی بزرگ و کلاهی مخملی بر سر مردم شهرستان بندرماهشهر است.

هنگام ورود به هر یک از درمانگاه های شهرستان بندرماهشهر معمولا با بنری روبرو می‌شویم که روی آن عبارت «قرارداد با کلیه بیمه ها از جمله بیمه تأمین اجتماعی» نوشته شده است. این در حالیست که پس ویزیت و مداوا همه هزینه ها به نرخ آزاد محاسبه و از بیمار دریافت می‌شود.
 
به عبارت دیگر، درمانگاه های بندرماهشهر تنها هزینه ناچیز ویزیت اولیه را به نرخ بیمه محاسبه کرده و مابقی خدمات پزشکی از جمله تزریق، سرم و… را بصورت آزاد محاسبه و دریافت می‌کنند.
 
این شیوه دروغین تبلیغات درمانگاه های بندرماهشهر، کلاهی بزرگ بر سر بیمارانیست که به امید استفاده از مزایای بیمه، سالها با پرداخت هزینه های گزاف خود را برای چنین روزی بیمه کرده‌اند ولی حالا بصورت آزاد مداوا شوند.
 
عدم نظارت و کوتاهی سازمان تأمین اجتماعی از دیگر مورادی است که به این موضوع دامن زده و درمانگاه ها نیز به بستن یک قرارداد سطحی با تامین اجتماعی – که تنها هزینه ویزیت را زیر پوشش قرار می‌دهد – اکتفا کرده و از این موضوع استفاده تبلیغاتی می‌کنند.

https://mahshahr.news/146963کپی شد!
607