شهردار بندر ماهشهر:

بیش از ۴۰میلیارد خسارت به اموال شهرداری بندرماهشهر در ناآرامی های اخیر

شهردار بندرماهشهر: در نا آرامی های اخیر بیش از ۴۰میلیارد ریال از اموال عمومی متعلق به شهرداری تخریب و یا به آتش کشیده شد.

مجاهد نظارات، شهردار بندرماهشهر در گفت و گو با خبرنگار خورنا با اشاره به حوادث اخیر اظهار کرد: در نا آرامی های اخیر بندرماهشهر متاسفانه اغتشاش گران اموال عمومی را تخریب و یا به آتش کشیدند.
نظارات ادامه داد: در این ناآرامی ها بسیاری از سطل های زباله شهری ، تابلو های ایمنی و راهنمای مسیر، پایه های روشنایی، پروژکتورها، کابل ها، جداول بلوارها، المان های شهری، وسایل بازی کودکان، وسایل حمل و نقل شهری، چراغ های راهنمایی، ایستگاه های اتوبوس و بیلبوردهای شهری تخریب و یا به آتش کشیده شد.
شهردار بندرماهشهر گفت: چند روز به دلیل شرایط خاص حاکم بر شهر، خدمات رسانی به شهروندان از جمله نظافت شهر، رفت و روب معابر، جمع آوری پسماندها و … مختل گردید.
نظارات گفت: پس از بازگشت شرایط به حالت عادی، شهرداری به صورت شبانه روزی خدمات دهی به شهر را آغازکرده، تا در فاصله زمانی کوتاه عقب ماندگی های به وجود آمده جبران شود.
وی خاطرنشان کرد: تا کنون میزان خسارت وارد شده به اموال عمومی زیر مجموعه شهرداری بیش از ۴۰میلیارد ریال برآورد شده است.
 

https://mahshahr.news/147025کپی شد!
513