سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت پالایش گاز ایلام عنوان کرد:

ممیزی داخلی استقرارسیستم مدیریت امنیت اطلاعات در پالایشگاه گاز ایلام اجرایی شد

خورنا|باقرگل فر:سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت پالایش گاز ایلام از اجرایی شدن ممیزی داخلی استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در این شرکت خبر داد وگفت: فرآیند ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس استاندارد ISO/IEC 27001:2013 در واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت پالایش گاز ایلام به پایان رسیده است.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی به نقل از روابط عمومی، کسری علیشیری افزود: این ممیزی توسط شرکت مشاور با هدف پایش و ارزیابی این سیستم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد آمادگی برای شرکت در ممیزی مستقل سیستم های مدیریتی این شرکت و دریافت گواهینامه فوق انجام شده است.

وی اظهار داشت: با توجه به الزامات نهادهای بالادستی و بخشنامه های دولتی در الزام به پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس استاندارد ISO/IEC 27001 ، واحد فناوری اطلاعات وارتباطات شرکت در یکسال گذشته اقدام به طراحی و استقرار سیستم مذکور نموده است.

وی با اشاره به اینکه این پروژه در سه فاز طراحی، پیاده سازی و استقرار، پایش و بازنگری انجام شده است،اظهار داشت:در این پروژه تدوین خط مشی و اهدف ، تهیه اسناد پایه، شناسایی دارایی های اطلاعاتی، تهدیدات و آسیب پذیری های حوزه فناوری و اطلاعات و ارزش گذاری آنها، محاسبه ریسک و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با آن می باشد و در طی فرآیند پیاده سازی این استاندارد ۸۵ وظیفه قالب سند اقدامات تعیین و اجرا گردیده است.

وی تصریح کرد: امروزه با توجه به روند رو به رشد تهدیدات و حملات سایبری، حفاظت از اطلاعات در برابر دسترسی‏های غیرمجاز، تغییرات و افشا برای تمامی سازمان‏ها امری ضروری، اجتناب ناپذیر و حیاتی بوده و مستلزم یک مدیریت تاثیر گذار می باشد.

سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت پالایش گاز ایلام گفت: استفاده از سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مناسب شامل مجموعه‏ای از خط مشی ها به منظور فراهم نمودن مدلی برای ایجاد، توسعه و نگهداری امنیت منابع اطلاعاتی اعم از دارایی های نرم افزاری و سخت افزاری سازمان الزامی است.

علیشیری افزود: سیستم مدیریت امنیت اطلاعات با بکارگیری فرآیند مدیریت مخاطرات از محرمانگی، صحت و دسترس پذیری اطلاعات محافظت می کند و به طرف‏های ذی نفع این اطمینان را می دهد که مخاطرات، مدیریت و کنترل می‏شوند.

وی اظهار داشت: در دو دهه اخیر، استانداردهای مفیدی در حوزه امنیت اطلاعات تدوین شده است که استاندارد ISO/ IEC 27001 یکی از مهمترین و پرکاربردترین استانداردهای بین المللی در این خصوص است و هدف از تهیه آن، ارائه مدلی جهت ایجاد، اجرا، بهره برداری، پایش، بهبود و ارتقای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات می ‏باشد.

https://mahshahr.news/147152کپی شد!
217