پتروشیمی فن آوران با نماد “شفن” به هر سهم ۱۲ هزار و ۳۳۳ ریال سود اختصاص داد

شرکت پتروشیمی فن آوران در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۱۲ هزار ۳۳۳ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۶ هزار و ۷۸۳ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۸۲ برخوردار بود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت پتروشیمی فن آوران با سرمایه ۹۵۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت پتروشیمی فن آوران در دوره یاد شده، مبلغ ۱۱ هزار و ۷۱۶ میلیارد و ۵۱۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۱۲ هزار و ۳۳۳ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۸۲ درصدی برخوردار است.

لازم به ذکر است در صورت های مالی حسابرسی شده شرکت پتروشیمی فن آوران، نسبت به صورت های حسابرسی نشده، تغییری مشاهده نمی‌شود.

“شفن” در دوره ۶ ماهه سال مالی منتهی به شهریور ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۶ هزار و ۴۴۳ میلیارد و ۳۸۶ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۶ هزار و ۷۸۳ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

https://mahshahr.news/147867کپی شد!
114