مدیرعامل پالایشگاه گاز ایلام:

دانش و تجربه کارکنان سرمایه ای ماندگار برای پالایشگاه گاز ایلام است.

خورنا|باقرگل فر:مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام با اشاره به تلاش در جلب حمایت و مشارکت همه کارکنان و مدیران در ثبت دانش و تجارب گفت: دانش و تجربه کارکنان سرمایه ای ماندگار و یک مزیت رقابتی است که با مدیریت صحیح آن، کارآمدی در بخش های مختلف شرکت پایدار خواهد شد.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی به نقل از روابط عمومی،  شهریار داری پور در سمینار اهمیت مدیریت دانش و تقویت انگیزه های آن که در محل پالایشگاه گاز ایلام برگزار شد، افزود: رویکردهای نوین مدیریتی ایجاب می نماید در راستای افزایش بهره وری و ارتقای تعالی سازمانی،  استقرار مدیریت دانش از اولویت بالایی برخوردار باشد.

وی اظهار داشت: مستند سازی دانش خبرگان، روان سازی جریان دانش در همه ابعاد، ایجاد بسترهای لازم برای بروز خلاقیت و نوآوری، شناسایی توانایی های نهفته کارکنان و غنی سازی دانش با انتقال تجارب تنها بخشی از مزایای مدیریت دانش است.

وی با اشاره به اینکه پروژه مدیریت دانش طی پنج فاز در پالایشگاه گاز ایلام عملیاتی شده است، تصریح کرد: فازهای اجرایی پروژه مدیریت دانش در این شرکت شامل شناخت وضعیت موجود، سطح سنجی و آسیب شناسی، ساختار سازی وسازماندهی، آموزش و فرهنگ سازی، تدوین مستندات دستورالعمل ها و آئین نامه ها و مکانیزه نمودن مدیریت دانش  بوده است.

داری پور ابراز امیدواری کرد:استقرار مدیریت دانش در پالایشگاه گاز ایلام گام مهمی در حرکت به سمت سرآمدی، تعالی سازمانی و افزایش بهره وری باشد

https://mahshahr.news/147930کپی شد!
235