کمک به توسعه صنایع تکمیلی منطقه در نشست مدیران بازرگانی و مالی صنایع پتروشیمی بندرماهشهر

خورنا|باقرگل فر:جلسه مشاور مسئولیت اجتماعی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با مدیران بازرگانی و مالی با محوریت خرید مسئولانه و توانمند سازی جوامع محلی برگزار شد.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی به نقل از روابط عمومی شرکت فجر، در ادامه سلسله نشست‌های ترویجی مطالعات مسئولیت اجتماعی، سید رضا مرویان حسینی، استاد دانشگاه و مشاور مطالعات اجتماعی صنایع پتروشیمی خلیج فارس با مدیران بازرگانی و مالی شرکت‌های پتروشیمی به میزبانی شرکت‌ فجر انرژی خلیج فارس برگزار شد.

در این نشست سیاست‌ها و ابعاد خرید مسئولانه و توانمند سازی جوامع محلی حوزه مسئولیت اجتماعی صنایع پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفت و حاضرین بر پیگیری نحوه بهره بردن و یا بازنگری آئین‌نامه‌های معاملات و ظرفیت‌های قانونی و آموزش سرمایه گذاران، سازندگان و تولیدکنندگان تاکید کردند.

همچنین آموزش مطالعات بازار و الگوهای موفق برای سرمایه گذاران و سازندگان بومی از مواردی بود که در نشست مورد تاکید قرار گرفت.

شناسایی ظرفیت‌های شهرستان بندرماهشهر در زمینه کالا و خدمات از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

همچنین در این نشست اعضای حاضر به پرسش و پاسخ موارد مطرح شده در حوزه خرید و‌ بازرگانی پرداختند و دغدغه‌های خود در این زمینه را بیان‌ کردند.

در پایان،اعضای جلسه ضمن گزارش نمونه های موفق و ناموفق منطقه، در تهیه حداکثری اقلام عمومی از شهرستان و توسعه این ظرفیت ها در منطقه تاکید کردند.

https://mahshahr.news/148024کپی شد!
170