بازدید کارشناسان فولاد شادگان از شرکت فجر انرژی خلیج فارس

خورنا|باقرگل فر:کارشناسان فولاد شادگان از واحد تصفیه آب شرکت فجر انرژی خلیج فارس بازدید کردند.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی به نقل از روابط عمومی شرکت فجر ، صبح روز یکشنبه ۸ دیماه سال جاری تعدادی از کارشناسان شرکت فولاد شادگان از واحد تصفیه آب بازدید کردند و در جریان کامل فرآیند تصفیه آب شرکت فجر انرژی خلیح فارس قرار گرفتند.
این بازدید علمی با هدف آشنایی با روش‌های نوین تصفیه آب به منظور بهبود فرایند پیش تصفیه و تصفیه آب در شرکت فولاد شادگان بوده است.
 بازدید کارشناسان فولاد شادگان از شرکت فجر انرژی خلیج فارس در راستای راهبردهای این شرکت مبنی بر ارتباط با صنایع و انتقال تجارب صنعتی، مهارت‌های انسانی و مسئولیت‌های اجتماعی بوده است.

فجر تامین کننده‌ی سرویس‌های حیاتی صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است.

https://mahshahr.news/148103کپی شد!
244