دیدار رئیس جمهور با فعالان صنعت پتروشیمی کشور

خورنا|باقرگل فر:در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای صنعت پتروشیمی کشور رئیس جمهور با فعالان صنعت پتروشیمی کشور دیدار کرد.

https://mahshahr.news/148113کپی شد! https://mahshahr.news/148113/دیدار-رئیس-جمهور-با-فعالان-صنعت-پتروشی/کپی شد!
414