با هدف ارتباط صنعت و دانشگاه بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد واحد بندر ماهشهر از شرکت فجر انرژی خلیج فارس

خورنا|باقرگل فر:دانشجویان دانشگاه آزاد واحد بندرماهشهر از واحدهای مختلف شرکت فجر انرژی خلیج فارس بازدید کردند.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی به نقل از روابط عمومی شرکت فجر انرژی، دوشنبه ۹دی ماه۵۰ دانشجوی گروه مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی دانشگاه آزاد واحد بندرماهشهر از بخش‌های مختلف شرکت فجر انرژی خلیج فارس بازدید کردند.
این دانشجویان در این دوره علمی با فرآیندهای واحدهای تصفیه آب و فرآیندهای تفکیک هوا آشنا شدند.
هدف از برگزاری دوره‌های علمی توانمندسازی مجموعه‌های آموزشی و افزایش تعامل میان صنعت پتروشیمی و دانشگاه از سوی شرکت فجر  انرژی خلیج فارس بوده است.
https://mahshahr.news/148174کپی شد!
187