برگزاری دوره های آشنایی با قوانین مبارزه با پولشویی در پتروشیمی شهید تندگویان

دوره های آشنایی با قوانین مبارزه با پولشویی در پتروشیمی شهید تندگویان برگزار شد.

به گزارش خورنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی شهید تندگویان دراین دوره ها که با دعوت از محسن اشکبار بازرس ارشد بانک ملی و مدرس مرکز تحقیقات صنعتی ایران و در دو کلاس برای مدیران و مسئولین در نوبت صبح و کارکنان در نوبت عصر روز یکشنبه مورخ ۲۲ دیماه برگزار شد، مدرس دوره ضمن بیان تاریخچه پولشویی مباحث مهمی ازجمله مراحل پولشویی و ویژگیهای آن، مشاغل مرتبط و در خطر پولشویی ، آثار اقتصادی و اجتماعی و همچنین قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل اجرایی آن را برای افراد حاضر تشریح نمود.

https://mahshahr.news/148614کپی شد!
527