برگزاری جلسه هم اندیشی واکنش در شرایط اضطراری در پتروشیمی کارون

جلسه هم اندیشی واکنش در شرایط اضطراری در پتروشیمی کارون برگزر شد

به گزارش خبرنگار خورنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی کارون، روز سه شنبه ۳۰دی ماه ۹۸ جلسه هم اندیشی گروه ICT( واکنش درشرایط اضطراری) این پتروشیمی با حضور دکتر جدی مشاور مدیرعامل منطقه ویژه در امور پدافندغیرعامل برگزار شد.

https://mahshahr.news/148875کپی شد!
353